About

Det finns (foto)böcker att ofta återkomma till. De som vid varje ”läsning” visar sig på nytt. Breadfield har de senaste åren fokuserat på och intresserat sig för just dessa fotografiska publikationer.

Nu fördjupas det arbetet genom lanseringen av ett unikt förlagssamarbete; The Photobook Collective. Sammanslutningen består förutom av

Breadfield Press av de fristående förlagen Sailor Press, Nobody Books, Landskrona Foto Publications och fotografen Gerry Johansson.

Gemensamt för förlagen är att de intresserar sig för fotoboken i sin egen rätt. I ett utforskande av alla de sammansatta beståndsdelar som utgör mediet.

Breadfields fotobokhandel kommer härefter endast att sälja publikationer och printar från de förlag som är knutna till kollektivet.