Nagoya Notebook Special edition | Anna Strand | Sailor Press

2 260 kr
Special edition: Nagoya Notebook
Anna Strand har tagit fram ett nytt unikt verk i en upplaga av 25 ex till special utgåvan.

Special utgåva 25 ex
Numrerad och signerad originalprint
Signerade boken
leveras i specialgjord mapp.

Fåtal ex kvar

Anna Strand has made a unique art work in 25 copies for the special edition.

Special Edition 25 copies
Original print, numbered and signed
Book, signed
Comes in a handmade portfolio

Few copies left
Nagoya Notebook väver ihop Anna Strands iscensatta fotografier och texter med fotografier tagna under 1930-talet i den japanska staden Nagoya. Tillsammans ger materialet upphov till en fiktiv anteckningsbok om fotografi. Annorlunda uttryckt samlar boken anteckningar om ämnen som makt, seende, tid, rum och nostalgi. Texterna utgår från ett och samma jag – allt är skrivet i första person och med samma handstil. Samtidigt rör det sig om ett jag som i såväl bild som text tillåter sig att inta och undersöka olika kroppar, uttryck och riktningar.

Format: 164 × 235 mm
Sidor: 76
Tryckteknik: offset
Tryckeri: Printografen AB
Bindning: öppen rygg
Extra: acetontryckt omslag
Språk: engelska, japanska, svenska
Översättning: Miho Hellén-Halme
År: 2014

vinnare Best Swedish Photobok of the year 2014


Nagoya Notebook interweaves Anna Strand’s staged photographs and texts with images from the 1930s found in the Japanese city Nagoya. Together, the material forms a kind of fictional notebook about photography. To put it in another way, the book collects notes about power, vision, time, space and nostalgia. The texts are based on the same I – everything is written in first person and in the same handwriting. At the same time, it is an I that allows the subject to take on and examine various bodies, forms and directions.

Format: 164 × 235 mm
Pages: 76
Printing technique: offset
Printer: Printografen AB
Binding: open spine
Extra: acetone-printed cover
Language: English, Japanese, Swedish
Translation: Miho Hellén-Halme
Year: 2014

winner Best Swedish Photobok of the year 2014

Add extra product information, such as size guides or technical data.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.