Tingen | Jenny Lindhe | Breadfield Press

450 kr

Nominated for Swedish Photography Book Prize 2024!

För snart trettio år sedan försökte min storasyster Cecilia ta sitt liv på en psykiatrisk klinik. Hon var tjugotre år och hade under lång tid kämpat mot psykisk ohälsa och ätstörningar. Fyra dagar senare dog hon på intensiven. Det var det andra dödsfallet i familjen, tre år tidigare hade vår far tagit sitt liv på samma sätt.

I den tumultartade tiden som följde efter hennes död gick jag och min mor igenom hennes tillhörigheter. Nästan ingenting sparades, utom några få ting som fick plats i en kartong. Lådan med hennes saker har stått orörd sedan dess. Inför arbetet med den här boken har jag öppnat den.

Fotografier:Jenny Lindhe

Text: Jenny Lindhe, Cecilia Lindhe

Grafisk form: Fia Djerf

Teknisk rådgivning: Fotograf Peo Olsson

Bildbearbetning: Eva-Teréz Gölin

Format: 230 x 380 mm

Sidor: 118

Tryckteknik: Offset

Tryck: Narayana Press, 2022

Papper: 120g Wibalin Recycled Sahara och 

150g Munken Pure Rough

Typsnitt: Dutch 801 och Univers

Upplaga: 300

ISBN: 978-91-988210-0-0

Första upplagan

Svensk Bokkonst 2022 


Almost thirty years ago, my older sister Cecilia tried to take her own life in a psychiatric clinic. She was twenty-three years old and had been fighting mental illness and eating disorders for a long time. Four days later she died in intensive care. This was the second death in the family. Three years earlier, our father had taken his own life in the same way.

In the tumultuous time that followed her death, my mother and I went through her belongings. Almost nothing had been saved, apart from a few things that could fit in a cardboard box. The box with her belongings has remained untouched ever since. For the work on this book I have opened it again.


Text: Jenny Lindhe, Cecilia Lindhe

Photographs: Jenny Lindhe

Technical advice: Peo Olsson, photographer

Image processing: Eva-Teréz Gölin

Graphic design: Fia Djerf

Printed by: Narayana Press, 2022

Paper: 120 g Wibalin Recycled Sahara and 150 g Monk Pure Rough

Typeface: Dutch 801 and Univers

Print run: 300

ISBN: 978-91-988210-0-0

First edition, 2022

Printed in Denmark

Add extra product information, such as size guides or technical data.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.