Utvalda Stenar | Kristina Bengtsson & Lotten Pålsson

I Kristina Bengtssons och Lotten Pålssons andra gemensamma utställning är illusioner i sten föremål för deras fortsatta undersökning av det poetiska seendet.

Diabildsprojektioner och fotografier, med avstamp i 1900-talets Trompe l’oeil mosaik, klassisk arkitektur och monumental skulptur, lockar betraktaren in i en visuellt tilldragande dagdröm.

Att möta dessa uppbrott av perception, rum och historia genom fotografi, det mest illusoriska mediet, utmanar inte bara hur vi ser utan även hur vi införlivar det vi ser.

Kristina Bengtsson (f.1979) konstnär baserad i Köpenhamn, utbildad vid Glasgow School of Art.

Lotten Pålsson (f.1977) är konstnär baserad i Malmö, utbildad vid Göteborgs Högskola för Fotografi.

For this, their second collaborative exhibition, illusions crafted from stone are the subject of Kristina Bengtsson and Lotten Pålsson’s continued investigation into the poetics of seeing.

Slide projections and photographs take their cue from 19th Century Trompe l’oeil mosaic, mock-classical architecture and monumental sculpture, beckoning the viewer into a visually seductive reverie.

To approach these playful disruptions of perception, space and history with photography, that most illusory of media, encourages meditation on not only how we look but how we internalise what we see.

-Kevin Malcolm

 

Kristina Bengtsson (b.1979) is an artist based in Copenhagen, educated at Glasgow School of Art

Lotten Pålsson (b.1977) is an artist based in Malmö, educated at Gothenburgh University of Photography