THOMAS H JOHNSSON IF Dogs Run Free [part one] PUMPHUSET BORSTAHUSEN LANDSKRONA

THOMAS H JOHNSSON
IF Dogs Run Free [part one]
PUMPHUSET BORSTAHUSEN LANDSKRONA

Konsthall Restaurang Museum

10 mars 2013 – 10 april 2014

“Jag bär ett minne från min första skoldag. Som soldater blev vi uppställda på led och skulle marschera efter fröken in i klassrummet.

Obehagkänslan av att tvingas följa en auktoritet övergav mig aldrig. I den stunden lovade jag mig själv att lyssna inåt och att alltid försöka gå min egen väg.

Det är inte enkelt. Den som trotsar eller bryter mot normen riskerar att uteslutas ur flocken och förvisas till samhällets skuggsidor.”

/Thomas H Johnsson

Utställningen är arrangerad under Fotobiennalen och Fotografi i Fokus.