Scintillations by Nadja Bournonville & Sara Wallgren

More beautiful than the day, peaceful by all means, the star-studded, pensive and soft night is a better model of knowledge than the sun-struck, cruel, exclusive, eye-hurting, ideologically- prone and opinion ridden light of day.

Michael Serres


Scintillations

With the loss or impairment of a sensory organ, the remaining ones are often reinforced. A constant receiving of information is maintained even if the channels of perception are adjusted. A constant gathering of information to interpret and decipher one’s surroundings. A deficiency in the visual perception is compensated by support from the audible and tactile, just as scarcity in hearing is compensated with assiduities from other sensory organs.

In the exhibition Scintillations at Breadfield, 16 april – 21 maj,  Nadja Bournonville’s photographic project is juxtaposed with Sara Wallgren’s sound sculpture. Along the lines of the compensation that takes place due to loss of capacity of a sensory organ an interplay takes place between the artists. Where one part is made up of the silence and movement of light framed in a still photograph, the other part consist of the temporary presence and ephemeral character of sound and light. An interchange and intercommunication between the inquiring and curious character of both artistries takes place.

The photographs by Nadja Bournonville are part of the series “Blindfell”, a work centered around the fascinating, sometimes misguiding ways of visual perception. The analog images are partly unfocused, the negatives have been tampered with and their strange colors flare up in the dark. Alphard, Sara Wallgrens triptych sound sculpture, focus on the physical experience of sound, it’s vibrations, limited frequencies and capacity as a vessel for information. The light and sound of the sculpture guides us in our navigation as it is moved throughout the exhibition room.

När ett sinne går förlorat eller försämras förstärks inte sällan de återstående, ett konstant mottagande av information upprätthålls trots att mottagarkanalen justerats. Ett insamlande av information för att kunna tolka och dechiffrera omgivningen, brister i det visuella mottagandet kompenseras med stöd från hörsel eller känsel.

I utställningen Scintillations på Breadfield, 16 april – 21 maj, möter Nadja Bournonvilles fotografier Sara Wallgrens ljudskulptur. I linje med sinnets förlorade kapacitet skapas en växelverkan mellan de två konstnärernas verk. Där den ena polen är tystnaden och ljusets rörelse fångat i en stillbild består motpolen av ljusets och ljudets flyktiga här och nu. Ett utbyte och en samverkan i de båda konstnärskapens efterforskande och nyfikna karaktär.

Nadja Bournonvilles bilder är delar ur serien ”Blindfell”, ett arbete med utgångspunkt i de fascinerande, ibland missvisande vägar och begränsningar som utgör vår visuella varseblivning. De analoga fotografierna i serien är delvis ur fokus, negativen har bearbetas och udda färger lyser upp mörkret som irrbloss. Sara Wallgrens ljudverk och ljudinstallationer är inspirerade av att arbeta med ljudets fysiska egenskaper; Dess vibrationer, det mänskliga örats limiterade frekvensområde, ljudets kapacitet som informationsbärare men även som utfyllnad av arkitektur. Den tredelade ljudskulpturen Alphard förhåller sig till sin omgivning som ett sorts perceptionsredskap. Skulpturens ljus och ljud blir hjälpmedel i vår navigation runt i rummet allteftersom verket förflyttas i utställningslokalen.

Nadja Bournonville | B. 1983, Sweden | Visual Artist based in Berlin | www.nadjabournonville.se

Sara Wallgren | B. 1981, Sweden | Sound & Visual Artist currently based in Berlin | www.sarawallgren.com

The show opens Saturday 16 April, 1 – 4 p.m.
Vernissage lördag 16 april, kl 13,00-16,00.

contact: Tony Kristensson (curator Breadfield) 0736-906903 | info@breadfield.com
With support from:  Malmö Stad and Folkuniversitetet