Marie Andersson | Sailor Press

560 kr

”Det måste vara den blå tonen och den lätta oskärpan som gör att man vaken tycks stå ansikte mot ansikte med en dröm, eller en minnesbild som plötsligt framkallas för ens inre syn.”

Marie Andersson riktar betraktarens blick mot fotografens och dennes verktyg. Hon gestaltar optikens och kamerans betydelse för perceptionen och söker sig tillbaka till fotografins barndom. Historien, i form av platser, minnen och praktiker, finns ständigt närvarande och bilderna framkallar världar där olika tidlager och rumsligheter vävs samman – ofta med hjälp av projektioner och ljusbilder.

Format: 317 × 422 mm, 270 × 270 mm
Sidor: 64
Tryckteknik: offset
Tryckeri: Printografen AB
Bindning: handklamrad
Text: Per Engström, Anna Johansson, Niclas Östlind
Språk: svenska, engelska, franska
Översättning: Richard G Carlsson, Jon Kölstad, Andrew Young
År: 2010

“It must be the blue tone and the light blur that makes you, when awake, seem to stand face to face with a dream, or a memory that suddenly develops for one’s inner vision.”

Marie Andersson directs the viewer’s gaze towards that of the photographer and his/her tools. She portrays the optics’ and the camera’s importance for perception, and looks back on the early days of photography. The history – in form of places, memories and practices – is ever-present and the images evoke worlds in which different layers of time and spatialities are interwoven, often with the help of projections and light images.

Format: 317 × 422 mm, 270 × 270 mm
Pages: 64
Printing technique: offset
Printer: Printografen AB
Binding: stapled by hand
Text: Per Engström, Anna Johansson, Niclas Östlind
Language: Swedish, English, French
Translation: Richard G Carlsson, Jon Kölstad, Andrew Young
Year: 2010

edition: 100 copies, signed and numbered
texts by Niclas Östlind, Anna Johansson and Per Engström


Add extra product information, such as size guides or technical data.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.