Grammatica Officinalis | Marie Andersson | Sailor Press

360 kr
Grammatica Officinalis kretsar kring immaterialitet – att fotografera det som inte finns. Boken tar oss med på tre resor: först via s.k. celestografier och konforma moln, där teorin om att det bara finns en uppsättning av moln som regelbundet rör sig kring jorden testas mellan Malmö och Paris. I andra resan, Châteaux disparus, kartläggs sex försvunna slott runt Paris. Och i den tredje lotsas vi genom ett dimmigt Malmö där valet av varje vy har bestämts av polaroidteknikens princip (det tar tre minuter mellan färgbild och svartvit bild). 

Format: 148 × 206 mm
Sidor: 108
Tryckteknik: offset
Tryckeri: Printografen AB
Bindning: trådbunden
Extra: unika handmarmorerade omslag, gråboard
Text: Lisa Diedrich, Måns Holst-Ekström
Språk: franska, svenska, engelska
Översättning: Jon Hvidsten, Floriane Marquis, Astrid Trotzig
År: 2017


Grammatica Officinalis circulates around immateriality – to photograph what is not really there. The book takes us on three journeys: first via so-called celestographs and conformal clouds, where the theory that there is only one set of clouds that regularly moves around the earth, is tested between Malmö and Paris. The second journey, Châteaux disparus, maps six vanished castles around Paris. And the third guides us through a foggy Malmö where each captured view has been selected by the principle of the polaroid technique (it takes three minutes between an image in color and one in black-and-white).

Format: 148 × 206 mm
Pages: 108
Printing technique: offset
Printer: Printografen AB
Binding: thread-bound
Extra: unique hand-marbled covers, greyboard
Text: Lisa Diedrich, Måns Holst-Ekström
Language: French, Swedish, English
Translation: Jon Hvidsten, Floriane Marquis, Astrid Trotzig
Year: 2017

Add extra product information, such as size guides or technical data.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.