About the thin line in between | Emma Krantz | Sailor Press

360 kr
Boken är en pågående undersökning av tillvaron. Metodiskt vrider och vänder fotografen på den genom skapandet av olika bildvärldar. Undersökningen  bottnar i en förhoppning om att hitta form och struktur eller åtminstone acceptans inför allts förgänglighet. Bildvärldarna utmanar samtidigt fotografiet i dess traditionella form då motivet ofta är subjekt och objekt samtidigt. Emma Krantz har konsekvent genom sitt konstnärskap varit objekt i sina bildvärldar samtidigt som hon antar rollen som regissör i utrymmet framför kamerans lins. 

Format: 155× 223mm
Sidor: 60
Tryckteknik: offset, smält prägling
Tryckeri: Göteborgstryckeriet
Bindning: Schweizisk bindning
text: Kristoffer Leandoer
Språk: svenska
År: 2020


Format: 155 × 223 mm
Pages: 60
Printing technique: offset, hot stamping
Printer: Göteborgstryckeriet
Binding: Swiss binding
Text: Kristoffer Leandoer
Language: Swedish
Year: 2020

Add extra product information, such as size guides or technical data.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.