Naini and the Sea of Wolves | Trinidad Carrillo

Naini and the Sea of Wolves  by Trinidad Carrillo

Winner of the Swedish Photobook Award 2008.

Poem by Sara Hallström

Publisher: Farewell Books

Pages: 32

Format: Softcover, 1st edition, 16 x 17,5 cm

Published: 2008 / ISBN 978-91-976888-5-7

Buy: 500 Sek / 50 € 

“Det här är en nedtonad, och innerlig fotografi som inte försöker brösta sig eller hävda något, utan som bara är.”

Tommy Arvidson

dagensbok.com