Jenny Lindhe has been awarded the Claës Lewenhaupt grant 2012

Motivering:

Jenny Lindhes bilder visar vid första anblicken lugna och rofyllda landskap. Denna stillhet är dock försåtlig och oroande, gåtfullheten når oss sakta, berör och blir alltmer intensiv.

Som fotograf låter Jenny oss ana den hemlighetsfulla gränsen mellan yta och innehåll vilket får oss att välja Jenny Lindhe som årets mottagare av Claës Lewenhaupts stipendium för unga fotografer.

www.jennylindhe.se

clstiftelse.se