If Dogs Run Free | Thomas H Johnsson exhibits at Landskrona Konsthall

Fotografen och konstnären Thomas H Johnsson ställer ut på Landskrona Konsthall.

När: 28 april – 10 juni.

If Dogs Run Free

Om utställningen: Längtan efter att tillhöra en flock och att följa en ledare sträcker sig långt tillbaka. Än idag låter vi oss villigt anpassas. Jag bär ett minne från min första skoldag. Som soldater blev vi uppställda på led och skulle marschera efter fröken in i klassrummet. Obehagkänslan av att tvingas följa en auktoritet övergav mig aldrig. I den stunden lovade jag mig själv att lyssna inåt och att alltid försöka gå min egen väg. Det är inte enkelt. Den som trotsar eller bryter mot normen riskerar att uteslutas ur flocken och förvisas till samhällets skuggsidor.

Om Thomas H Johnsson: Fotograf och konstnär med tydligt socialt ställningstagande och engagemang. Aktiv föreläsare och workshopledare inom fotografi. Nominerad till Scanpix Stora Fotopris 2007. Tilldelades NUDOK-diplomet 2009 av Nordiska Museet i Stockholm. Erhållit flertalet stipendier som exempelvis arbetsstipendium från Sveriges Författarfond och produktionsstöd från Längmanska Kulturfonden. Givit ut några böcker, ett par filmer, och producerat en hel del utställningar – exempelvis på Kulturen i Lund, Landskrona Museum, Galleri LaLoge i Paris, SIDA i Stockholm, Malmö Museer, Nordens Hus i Reykjavik och på Stadsmuseet i Bitola (Makedonien). Thomas bilder och filmer tar alltid ställning i en strävan att försöka lyfta blicken.