Vad visste jag om Härryda när jag fick förfrågan om att göra en utsmyckning för kommunen? Knappast något bortom det mest uppenbara.

300 sek