En slags trygghet | Jonna Hägg


En slags trygghet | Jonna Hägg

Arbetet diskuterar känslor kring ett utanförskap och en tillhörighet. Hon granskar sina egna och andras vardagliga handlingar genom en kontroll, ett försök för att mätta en tomhet. Boken tar upp känslor vi oftast inte kan sätta ord på och vardagliga rutiner vi inte pratar om.

Pages: 38

Format: 130 x 180 mm

First edition of 200

Cover: Softcover

Printed by Why print, Finland 2013

Buy: 100 Sek