Sunshine & Shadow | Helga Härenstam | Sailor Press

360 kr
Sunshine & Shadow är en självbiografisk berättelse i tjugo kapitel som handlar om bland annat en fyrverkerifabrik, en begravning, en trasig kamera, en skottlossning och en upphittad lapp. Med utgångspunkt i klassiska äventyrsromaner utmanar och leker boken med idén om verklighet, kronologi och historieskrivning. Den skapar ett uppluckrat narrativ där händelser och tankar från en period av konstnärens liv (översatt till fotografier och texter) vacklar fritt mellan olika tider, mellan sinnevärld och synbilder, vardag, konstruktion, solsken och skugga.

Format: 95 × 263 mm
Sidor: 184
Tryckteknik: offset
Tryckeri: Finborg Graphic AB, Lettland
Bindning: hårdpärm
Extra: foliepräglad för hand
Språk: engelska, svenska
Översättning: Joel Nordqvist
Språklig granskning: Astrid Trotzig
År: 2016

nominerad till Best Swedish Photobok of the year 2016
Sunshine & Shadow is an autobiographical story in twenty chapters that include for example a fireworks factory, a funeral, a shooting, a broken camera, and a found note. Based on classical adventure stories, the book challenges and plays with the idea of reality, chronology, and historiography. It creates a loosened narrative where events and thoughts from a period of the artist’s life (translated into photographs and text) falters freely between different times, between the actual world, inner visions, everyday life, fairy tale, construction, sunshine, and shadow.

Format: 95 × 263 mm
Pages: 184
Printing technique: offset
Printer: Finborg Graphic AB, Latvia
Binding: hardcover
Extra: foil embossed by hand
Language: English, Swedish
Translation: Joel Nordqvist
Editing: Astrid Trotzig
Year: 2016

nominated Best Swedish Photobok of the year 2016

Add extra product information, such as size guides or technical data.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.