Les Archives Suédoise | Anna Ekman & Cecilia Järdemar | Sailor Press

360 kr
Projektet Les Archives Suédoises tar avstamp i lådor med glasnegativ från de svenska missionsfälten i dåvarande Fristaten Kongo, senare Belgiska Kongo 1890–1930. Tillsammans med den kongolesiske skulptören Freddy Tsimba, och en grupp studenter från Nationella Konsthögskolan i Kinshasa öppnar konstnärerna Anna Ekman och Cecilia Järdemar upp lådorna och fotografierna. Bilderna återuppstår i vår samtid, i en serie nya möten i Demokratiska Republiken Kongo och Sverige.

Les Archives Suédoise
Format:  200× 255 mm
Sidor: 152+32
Tryckteknik: offset
Tryckeri (inlaga): Göteborgstryckeriet
Bindning: öppen rygg, klammerhäftad
Tryckeri (omslag): Printografen AB
Text: Darren Newbury, professor i fotografisk historia, University of Brighton, Storbritannien.
Lye M. Yoka, författare, professor och rektor vid l’Institut National des Arts
i Kinshasa DR Kongo. Lotten Gustafsson Reinius, gästprofessor vid Nordiska museet
och Stockholms universitet, tidigare vid Etnografiska museet, Stockholm. Maria Lantz, konstnär och skribent, rektor på Konstfack, Stockholm. Stefan Helgesson, professor engelska institutionen, Stockholms universitet.
Språk: engelska, svenska, franska
Översättning: Jon Hvidsten, Magnus Nordén, Birgitte van den Muyzenberg, Astrid Trotzig, AdamWood
År: 2019

Svensk Bokkonst 2019Les Archives Suédoise
The project Les Archives Suédoises takes boxes of glass plate negatives as its starting point – materials from the Swedish missions in what was then the Congo Free State, which would later become the Belgian Congo in 1890–1930. The artists open up the boxes and photographs together with the Congolese sculptor Freddy Tsimba and a group of students from the National Institute of Arts in Kinshasa. The iamges re-emerge in our time in a series of new encounters in the Democratic Republic of the Congo and Sweden.

Format: 200×255 mm
Pages: 152+32
Printing technique: offset
Printer (insert): Göteborgstryckeriet
Binding: open spine, stapled
Printer (cover): Printografen AB
Text: Darren Newbury, Lye M. Yoka, Lotten Gustafsson, Maria Lantz, Stefan Helgesson.
Language: English, Swedish, French
Translation: Jon Hvidsten, Magnus Nordén, Birgitte van den Muyzenberg, Astrid Trotzig, AdamWood
Year: 2019

Most Beautiful Swedish books 2019

Add extra product information, such as size guides or technical data.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.