Breadfield presenterar “Byrå för undersökande immaterialitet” av Marie Andersson | Byrån öppnar 11 oktober, Kl. 13 – 16 !


”Byrå för undersökande immaterialitet” öppnar lördagen den 11 oktober kl. 13-16 för allmänheten på Galleri Breadfield.
Efter intensivt spaningsarbete och samlande av visuella spår har byrån beslutat glänta på dörrarna till sin verksamhet.
Byråchef Marie Andersson använder fotografi och projektioner som immateriella verktyg, och har anställt Niklas Qvarnström som privatdetektiv specialiserad på osaliga andar efter döda författare. Tillsammans har de finkammat Paris femte och sjätte arrondissement, i sökan efter August Strindbergs envisa och vilsegångna närvaro – och under tiden fått upp helt andra spår som fortsätter förgrena sig.
Den undersökande immaterialiteten kartlägger intuitiva samband och erkänner inga gränser mellan liv och död.

Under utställningsperioden får besökaren möjlighet att konsultera byråns nekromant och detektiv för att själv sätta sig i förbindelse med valfri död författare. Svar, som hämtas i skriftlig form på galleriet, erhålles inom tre – fem arbetsdagar. Byrån uppmanar besökaren att hålla ögonen öppna och stängda.
Det man tänker på är det man ser.

Byrån stöds av: Sailorpress, Malmö, Mediaverkstaden Skåne, Breadfield, Malmö.

Marie Andersson (f. 1962) är verksam i Malmö och utbildad vid Malmö Konsthögskola och Grafikskolan Forum Malmö. Bland Marie Anderssons separatutställningar kan nämnas Hasselblad Center i Göteborg 2011. Hon finns representerad på bl. a Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum och Statens Konstråd.

Byrån öppnar 11 oktober Kl. 13-16. Välkomna!

Bureau de recherche sur l’immatérialité ouvre ses portes au public le samedi 11 octobre entre 13 et 16 heures à la galerie Breadfield.
Après un travail intensif de reconnaissance ainsi que la collecte d’indices visuels, le bureau a décidé de dévoiler ses activités.
La chef du bureau, Marie Andersson, utilise la photographie ainsi que des projections comme outils immatériels. Elle emploie Niklas Qvarström comme détective privé spécialisé  dans les fantômes d’écrivains morts. Ensemble ils ont ratissé le cinquième et sixième arrondissement de Paris en quête de l’âme têtue et obstinée d’August Strindberg. Dans le même temps ils ont découvert d’autres pistes qui continuent à se ramifier.
La recherche immatérielle cartographie des liens intuitifs et ne connait aucune limite entre la vie et la mort.
Durant toute le durée de l’exposition, le visiteur à l’occasion de consulter le nécromancien et détective du bureau dans le but de se mettre en contact avec l’écrivain mort de son choix.  Les réponses écrites sont recueillies dans une durée de trois à cinq jours. Le bureau encourage les visiteurs a garder les yeux ouverts et fermés.
Ce que l’on pense est ce que l’on voit.

Le bureau est composé de Sailorpress Malmö, Mediaverkstaden Skåne, Galerie Breadfield Malmö.