Berättelser för en 87 år gammal dam | Helga Härenstam


Berättelser för en 87 år gammal dam by Helga Härenstam

Publisher: Journal

Pages: 104 (50 photographs)

Format: Hardcover, 1st edition, 17 x 20 cm

Published: 2012 / ISBN 978-91-978876-9-4

Buy:  250 Sek / 27 €