Sight. So close.


© Johan Österholm/Jennie Rosberg

 

Det är ofta mycket lättare att få syn på det som finns på avstånd än det vi har precis framför oss. Hur ofta har vi inte letat efter glasögonen, bara för att lite senare, upptäcka att de redan vilade på näsan? Sökt efter nycklarna som redan fanns på kroken de alltid hänger på.

I utställningen Sight. So close. råder vi bot på denna hemmablindhet och presenterar några av de mest intressanta bildkonstnärerna som verkar i Malmö idag. Tillsammans med fotogalleriet format har vi valt ut totalt sex konstnärer som arbetar inom fotografi eller film. Här på Breadfield visar vi verk av Jennie Rosberg och Johan Österholm. På Fotogalleriet Format visas verk av Lotten PålssonKim WesterströmMarie Andersson och Bjarni Tor Petursson.

Med utställningen Sight. So close. och dess tillhörande katalog, inleder Breadfield och fotogalleriet [format]  ett återkommande samarbete som ger utrymme till enskilda konstnärskap som utvecklas och pågår i Malmö.

Jennie Rosberg är född på Frösön år 1977. Hon läste sin master vid Högskolan för fotografi i Göteborg 2010-2012 och tog sin bachelor vid London South Bank University i Storbritannien 2005-2008. Hennes verk har visats i bl.a. separatutställningar på rummet [format], Malmö (2014) och Mono Galleri, Frösön (2014). Hon har deltagit i grupputställningar på Galleri Pictura, Lund (2013) och Göteborgs Konsthall (2012). Hon mottog projektstöd från Konstnärsnämnden år 2013. Hennes verk finns representeradei Region Skånes Konstsamling. www.jennierosberg.com

Johan Österholm föddes år 1983 och är uppvuxen i södra Dalarna. Han tog sin kandidatexamen från Konsthögkolan Umeå Universitet 2013 och läser just nu master på Konsthögskolan i Malmö. Han har ställt ut på H. Bergdal Gallery, Malmö (2014) tillsammans med Gisa Pantel och deltog 2014 i Ny nordisk fotografi vid Hasselblands Center, Göteborg. Samma år mottog han stöd från IASPIS för internationellt kulturutbyte samt ett resestipendie från Ester Lindahls stipendiefond. www.johanosterholm.se

More often it is easier to spot what we have from a distance than when it is right in front of us. How often have we been looking for our glasses, only to find out later that they were already resting on our nose, or looked for the keys that were already on the hook that they always hang on?

In the exhibition Sight. So close. we try to remedy this blindness at home and present some of today´s most interesting artists working in the field of photography whom have Malmö as their base.

In collaboration with fotogalleriet [format] we have selected six artists working in photography or film. Showing at Breadfield are Jennie Rosberg and Johan Österholm. Displaying at fotogalleriet [format] are works of Lotten Pålsson, Kim Westerström, Marie Andersson and Bjarni Thor Petursson.

With the exhibition and the accompanying catalog Breadfield and fotogalleriet [format] initiates a collaboration which focus on the artist individuality that evolves and proceeds in Malmö.

Jennie Rosberg was born on Frösön 1977. She took her master’s degree at the University of Photography in Gothenburg 2010-2012 and got her bachelor’s from London South Bank University in Great Britain 2005-2008. Her work has been shown in solo exhibitions at rummet [format], Malmö (2014) and Mono Gallery, Frösön (2014). She has been a part of group exhibitions at Gallery Pictura, Lund (2013) and Göteborgs Konsthall (2012). She was rewarded with project grants from the Swedish Arts Grants Committee in 2013. Her work is represented in Region Skåne’s art collection. www.jennierosberg.com

Johan Österholm was born in 1983 and grew up in southern Dalarna. He graduated with a bachelor from the Umeå Academy of Fine Arts in 2013 and is currently working on his master degree at Malmö Art Academy. He has exhibited at H. Bergdal Gallery, Malmö (2014) together with Gisa Pantel, and was a part of New Nordic Photography at the Hasselbland Center in Gothenburg in 2014. The same year he was rewarded with support from IASPIS for international culture exchange along with a scholarship for travelling from Ester Lindahls Scholarship Fund. www.johanosterholm.se

 VÄLKOMNA PÅ VERNISSAGE  FREDAGEN DEN 8 MAJ . Kl.  17-20.

The show opens Friday, 8th May, 5-8 p.m. 

Utställning pågår t.om. den 14 juni.

_DSC7279 _DSC7286 _DSC7294 _DSC7297 _DSC7306 _DSC7312 _DSC7316 _DSC7324