Greppa Konsten!

Utanför Victoriateatern i Malmö, på Södra Förstadsgatan 18, står det mellan den 1 – 31 mars ett tidningsställ från Breadfield. Tidningsstället är fyllt med konst för besökare och andra bipasserade att ta med sig hem, så GREPPA KONSTEN!

Med stöd från Crafoordska stiftelsen.