Landskapsfotografier från Öglunda i Skara kommun, augusti 2010 till november 2011.

450 sek