390 SEK

 

Landskapsfotografier från Halland 2015 – 2019.

“1985 publicerade jag boken Halland. Trettiotal-Åttiotal. I boken återvände jag till de platser som fotografen C G Rosenberg hade fotograferat 50 år tidigare för Svenska Turistföreningens årsskrift 1932.

Idén var enkel. Genom att ställa mig på exakt samma platser som C G Rosenberg kunde man se hur landskapet hade förändrats förändrats på 50 år.

I min nya bok Halland återvänder jag till samma områden och visar hur vindkraften förändrar upplevelsen av landskapet. Vindkraften i Halland har en lång historia och nu börjar de små, tidiga, vindkraftverken som byggdes i kust- och jordbrukslandskapet ersättas av större vindkraftsparker i skogs- och berglandskapet i det inre av Halland.”

“Över Halland välver sig en rymd
som ofta höjer ringhet och jämnstrukenhet
till monumentalitet
och lånar åt det lilla det storas mått.”
/Mårten Sjöbäck, 1931