Bilderna i den här boken är hämtade ur ett material som Gunnar började färdigställa i en mer koncentrerad form under 1980-talet. Delar av detta material hade under samma tid förekommit på olika utställningar – på Moderna Museet, Lunds Konsthall, Galleri Babar, Lido. Och det var just dessa bilder som kom att befästa hans position som en betydande fotograf.
Boken innehåller 172 bilder och en essä skriven av Johanna Ekström.
Stora delar av bildmaterialet i boken är inte tidigare publicerat.
Gerry Johansson och Jäger Arén har editerat boken.
Boken trycks i en upplaga om 1350 exemplar.

480 sek