EMANUEL CEDERQVIST “Observatören / the Observer” 20/5 – 1/7 2017

I Sarek nationalpark på nästan 2.000 meters höjd strax nedanför Pårtetjåkkås topp  ligger en väderstation från  1914. Stationen var de efterföljande åren bebodd av två observatörer men under en snöstorm 1917 försvann en av männen och hans kropp har aldrig återfunnits. I dag, hundra år senare, står stationen och de överlämnade mätinstrumenten fortfarande nästintill intakt.

 

Kännetecknande för Cederqvists praktik är utforskandet av den fotografiska bildens relation till minne och förlust och verken behandlar ofta teman som förgänglighet och obeständighet. Utställningen “Observatören” består av en svit svartvita fotografier och undersöker avståndet mellan det slumpmässiga och det förutsägbara.

 

Emanuel Cederqvist (f. 1983) är utbildad vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs Universitet. Han har genomfört flera separatutställningar och har deltagit i grupputställningar vid bland annat Göteborgs Konsthall och Hasselblad Center samt publicerat böckerna “Det som blir kvar” (2014) och “Observatören” (2016), sistnämnda tilldelades tidigare i år Svensk Bokkonsts pris. Cederqvist bor och verkar i Göteborg.

www.emanuelcederqvist.se

Varmt välkomna till vernissage lördagen den 20 maj kl 13-17!

 

/ / /

 

Emanuel Cederqvist “the Observer”.

In Sarek National Park, at nearly 2.000 meters altitude, lies a weather station built in 1914. The station was the following years inhabited by two observers, but during a snowstorm in 1917 one of the men disappeared, and the body was never found. Today, one hundred years later, the station and the abandoned instruments still remains almost intact.

Characteristic for Cederqvists practice is the examination of the photographic image’s relation to memory and loss, and the works often deals with themes such as impermanence and transience. The exhibition “the Observer” consists of a series of black and white photographs, which examines the gap between the accidental and the predictable.

Emanuel Cederqvist (b.1983) is educated at Valand Art Academy, University of Gothenburg. He has held several solo exhibitions and participated in groupshows at i.a. Gothenburg Art Hall and Hasselblad Center, as well as published the books “What remains” (2014) and “The Observer” (2016).

www.emanuelcederqvist.se

Welcome to opening of the exhibition Saturday May 20th 1-5 pm!

 

EmanuelCederqvist_Observatoren_III_72