SAILOR PRESS | Brontëiaden by Marie Andersson


 

Brontëiaden by Marie Andersson

 

A sort of family album with three attempts to mimic the gaze of the sisters Brontë. The album shows the portrait of each sister, the mimetic gaze and a metaphorical fusion in the form of double exposed portraits. The past and the present are mixed – time, person and place is repealed. Niklas Qvarnström lends his voice to Branwell, the brother of the Brontë sisters, in fictional diary entries from his last days. The book contains nine original works of Marie Andersson. The cover is printed by the artist using sunlight. With time, the title will eventually disappear.

 

Ett slags familjealbum med tre försök att härma systrarnas Brontës blick. Albumet visar porträtt av varje syster, den härmande blicken samt en metaforisk sammansmältning i form av ett dubbelexponerat porträtt. Det förflutna och nutid blandas – tid, person och plats upphävs.
Niklas Qvarnström lånar sin röst till systrarna Brontës bror Branwell, i fiktiva dagboksanteckningar från broderns sista dagar. I boken finns nio originalverk av Marie Andersson. Omslaget är tryckt av konstnären med hjälp av solljus. Titeln kommer med tiden försvinna.

swedish edition, french edition

Publisher: Sailor Press

Pages: 16 (9 original artworks, colour
black/white)

First edition of 150

Text: Niklas Qvarnström

Translation: Jon Kjölstad

Cover: Softcover | cover printed with sunlight
handbound

Offset print

Printed by Printografen, 2013

ISBN: 978-91-978843-3-4

Buy: 225 Sek

SOLD OUT!