#0


“Det är bara jag som ska se dem. Skisser med streckgubbar,

instruktioner och påminnelser, det som visuellt tilltalar mig. Ord och meningar

som sätter fingret på något.

Nu plockar jag ändå ut tre sidor ur min skissbok.”

Linda Hofvander | utdrag ur BREADFIELD PRESS #0