Be yourself (among all others) by Johann Selles

Var dig själv (bland alla andra)

Size: 170x240mm
76 pages (46 photographs)
First edition of 500
Graphic Design: Studio Pop
Paper: Munken polar rough 170g
Cover: Laminated matte finnish multiart silk
Offset print
Semi-flexible cardboard cover
Paperback linen wire bounding
Printed by Fridholm&Partners, Hindås 2014
ISBN: 978-91-981747-0-0
Buy: 250 Sek

Var dig själv (bland alla andra) av Johann Selles är en serie landskapsfotografier. Bilderna är tagna i Malmö, Sverige men porträtterar tidstypiska  företeelser i  ett modernt västerländskt  samhälle i förändring.  Likt det orange kuvert som den svenska pensionsmyndigheten skickar varje år försöker vi projicera oss i framtiden. I hopp om en god prognos är vi fulla av förväntningar på ett samhälle som vill ha allt utan att behöva bestämma sig. Tillväxt och hållbarhet. Öppenhet och trygghet.

 

Här skall finnas parker och naturområden men också köpcentrum. Det är viktigt att ha det som på landet. Fast i stan.

Här skall entréer till hus ligga mot gatan istället för inåt gården.

Det är viktigt med ett öppet samhälle.

Fast med övervakningskameror.

Här skall husen ha modern arkitektur. Det är viktigt att sticka ut hakan lite.

Fast husen byggs i prefabricerade moduler.

Här skall vanliga människor vara trygga. Det är viktigt att inte störa samhällets harmoni.

Fast man ändrar på landskapet.

Här skall man helt enkelt vara sig själv.

Fast bland alla andra.

Buy it here