Breadfield presents Weaver Between the 6th and 7th Hour by Trinidad Carrillo | 18 th Oct – 29 th Nov

Weaver

Between the 6th and 7th Hour

”Genom fotografin är Carrillo ute efter att fånga det som undgår ögat genom att ersätta det normala seendet, som hon finner otillräckligt, med det hon finner genom kameran” –Johan Sjöström.

Trinidad Carrillo iakttar vår bild av verkligheten med en ifrågasättande blick. Hennes fotografier rör sig mellan dröm och realism och speglar ofta ett eget och särpräglat perspektiv.

I denna utställning har hon lagt fokus på det undermedvetna: oförklarliga rädslor, sammanhang, ansvar, tiden och drömmarnas tydliga och samtidigt svårtydbara metaforiska språk.

På Breadfield presenteras en diainstallation samt en serie fotografier.

Imagine a multidimensional spider’s web
in the early morning covered with dew drops.
And every dew drop contains the reflection
of all the other dew drops.

—Alan Watts , Following The Middle Way

Carrillo fick internationellt erkännande 2008 då hennes bok ”Naini and the Sea of Wolves” (Farewell Books) vann Svenska Fotobokspriset och blev även nominerad till The Deutsche Börse Photography Prize. Året innan var hon utvald att delta i Les Rencontres d`Arles Discovery Award. I år gav hon ut boken The Name from Mars på eget förlag. Hon finns representerad bl.a. på Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd och Art Museum of the Americas, Washington D.C.