Breadfield presents Variations on a Dark City by Espen Dietrichson | 6 th Sep – 4 th Oct

Surrealistiskt – likt skelett – svävar väggar och tak avskiljda från sina fundament, över staden.

I Espen Dietrichsons Variations on a Dark City bryts den rumsliga förståelsen av staden upp: som betraktare ifrågasätter vi det givna, de regler med vilka vi förstår vår omvärld. Dietrichson konstruerar dessa svävande arkitektoniska undersökningar genom att å ena sidan följa strikta regler i komposition och upprepning, å andra sidan genom subjektiva val gällande manipulation och teknik.
Med hans dekonstruktiva fotografier skapas en helt ny berättelse. Ett nytt universum, där byggnaderna snarare blir form och skulptur än del i ett stadslandskap.

Espen Dietrichson (f.1976) är utbildad vid Statens Konstakademi i Oslo. Han är en flitig utställare i Norge och har synts i ett flertal internationella sammanhang, i bland annat Paris och Lyon. Dietrichsons representeras av Galleri Haaken i Oslo.

Med stöd från Norska ambassaden.

The show opens Friday, Sep 6 2013, 6-9 p.m.

The artist will be present at the opening.